Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU  DANYCH  W REKRUTACJI

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym           w dalszej części RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych  jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8,                       12-100  Szczytno.

2. Kontakt z Inspektorem  Danych Osobowych pod adresem e-mail:                                 sekretariat@mbp.miastoszczytno.pl

3. Celem  przetwarzania  danych jest  przeprowadzenie  rekrutacji do pracy w MBP. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO oraz  art.221 § 1 k.p.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji lub przez  okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub  o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia  danych.

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

8. Posiadane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.  Podanie danych osobowych w  zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz  przebiegu  dotychczasowego  zatrudnienia  jest warunkiem  wzięcia  udziału  w danym procesie  rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie jest dobrowolne ale ułatwi kontakt z kandydatem i sprawne  przeprowadzenie rekrutacji.

10.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adrianna Trzepiota

Data wytworzenia:
13 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Adrianna Trzepiota

Data publikacji:
13 paź 2020, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

admin UM

Data aktualizacji:
30 sty 2023, godz. 10:22