Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Szczytnie

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

  1. Niniejsza procedura normuje sposób postępowania pracowników Miejskiej Biblioteki  

Publicznej w Szczytnie w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

  1. Celem wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jest

stworzenie  miejsca przyjaznego i dostępnego.

  1. Każdy pracownik  zobowiązany jest do udzielania niezbędnej pomocy osobom   ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Biblioteki, kierując się empatią  i poszanowaniem niezależności tych osób.
  2. Każdy pracownik  udziela osobie ze szczególnymi potrzebami pomocy w dotarciu  do miejsca obsługi, a w razie takiej konieczności udaje się do niego i realizuje sprawę na miejscu, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku.
  3. Biblioteka zgodnie z art. 6 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062) zapewnia,   na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku. Zgłoszenie chęci skorzystania z usług można wnieść:  
  •    telefonicznie: 89 676 08 16 lub 89 676 08 10  
  •    korespondencyjnie lub osobiście: Miejska  Biblioteka Publiczna ul. Polska 8                12-100 Szczytnie 
  •    za pomocą poczty  elektronicznej: 
  •   e-mail: czytelnia@mbp.miastoszczytno.pl     
  •   skrzynki podawczej ePUAP

 

Rozdział II

Zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

1. Miejska  Biblioteka  Publiczna w Szczytnie, ul. Polska 8

   1) Czytelnicy korzystają z miejsc parkingowych zlokalizowanych przed  budynkiem

        Miejskiego Domu Kultury.

   2) Tylne wejście do budynku  posiada podest umożliwiający  wjazd  wózkom inwalidzkim 

        i dzwonek.

  3) W obiekcie umieszczono proste i uniwersalne oznaczenia poruszania się w budynku.

  4) Na poziomie parteru zapewniono  możliwość swobodnego poruszania się.

  5) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

  6) Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób  z niepełnosprawnościami  MBP  

      umożliwia użytkownikom alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na

      telefon.

  7) Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć audiobooki, książki pisane alfabetem

      Braille’a oraz książki z serii „Duże Litery”.

  8) Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym             

      umówieniu się.

  9) Strona internetowa  oraz BIP są zgodne z obowiązującymi standardami WCAG 2.1.
 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie  Filia nr 2,  ul. Solidarności 6                         12-100 Szczytno

 

 1) Miejsca  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się blisko głównego

wejścia do budynku i na  tym samym poziomie co chodnik prowadzący do obiektu.

  2)  Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym.

  3) Z uwagi na nieprzystosowanie lokalu dla osób z niepełnosprawnościami Filia nr 2  

      umożliwia użytkownikom alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na  

      telefon.
  4) Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć audiobooki oraz książki z serii „Duże

       Litery”

 5) Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym           

     umówieniu się.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

1. Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Biblioteki  ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami z poszanowaniem ich godności, a w razie potrzeby, za zgodą tej osoby, powinien pomóc wypełnić dokumenty i wskazać miejsce na podpis.

2. Niniejsza procedura ma zastosowanie również wobec osób o szczególnych potrzebach wynikających z posiadanych dysfunkcji psychofizycznych, fizycznych i psychicznych organizmu, które trwale lub okresowo utrudniają, ograniczają bądź uniemożliwiają wypełnianie ról społecznych.

 

 

                                                          


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Pijanowska

Data wytworzenia:
27 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Pijanowska

Data publikacji:
02 maj 2022, godz. 10:06

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Pijanowska

Data aktualizacji:
16 maj 2022, godz. 13:29