Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników

Zarządzenie Nr 7/22

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

z dnia  7  listopada 2022 r.

 

w sprawie  ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników                         przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie

 

 

           Na podstawie art.  14   ust. 2 Ustawy  z dn.  27.06.1997 r. o bibliotekach ( Dz. U.             z 2019 r. poz. 1479  z późn.  zm.)  i  § 10 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego MBP,  zarządzam            co następuje: 

 

§ 1

Za  przetrzymywanie    zbiorów  ponad  termin  określony  w  Regulaminie  Udostępniania Zbiorów MBP pobiera  się następujące opłaty:

a) karę pieniężną w wysokości 0,20 zł od jednego egzemplarza za  każdy dzień  roboczy

b) koszty upomnienia  13,00 zł, a w przypadku  nieodebrania upomnienia  dodatkowo koszt 

    zwrotu  do  biblioteki  zgodnie z Cennikiem  Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

 

§ 2

Traci  moc  Zarządzenie  nr  2  Dyrektora   Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Szczytnie

z dn. 25.04.2019 r. w sprawie  ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników              przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczytnie

§ 3

Zarządzenie    wchodzi  w życie  z dniem  podpisania.

 

                                                                                           DYREKTOR

                                                                                     Jadwiga  Pijanowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jadwiga Pijanowska

Data wytworzenia:
13 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Jadwiga Pijanowska

Data publikacji:
16 cze 2023, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Jadwiga Pijanowska

Data aktualizacji:
07 lis 2022, godz. 14:38