Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie


Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie    z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.miastoszczytno.pl


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
• pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy   serwisu nie mają możliwości/prawa
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter.
W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.


Deklarację sporządzono dnia: 2020.09.22
Data aktualizacji: 2022.03.22


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://mbp.miastoszczytno.pl  spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Danuta Lipska-Zapadka
e-mail: czytelnia@mbp.miastoszczytno.pl
tel. +48 89 676 08 16
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej  i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.


Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej
4. sposób kontaktu
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.

Dostępność architektoniczna


1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie   ul. Polska 8,  12-100 Szczytno
• Budynek posiada dwie kondygnacje i usytuowany jest w centrum miasta.
• Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Polskiej, drugie od strony
ul. J. Narońskiego.
• Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście drugie jest bez  schodów, posiada podest umożliwiający wjazd wózkom inwalidzkim  i dzwonek.
• Drzwi wejścia głównego nie są zautomatyzowane.
• Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze.
• W budynku nie ma windy.
• W przypadku potrzeby załatwienia spraw w działach na piętrze, pracownicy Wypożyczalni wzywają  pracownika merytorycznego do obsługi osoby potrzebującej.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
• W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Z uwagi na nieprzystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon.
• Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć audiobooki, książki pisane alfabetem Braille’a oraz książki z serii „Duże Litery”
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym              umówieniu się.
 


2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie  Filia nr 2,  ul. Solidarności 6                         12-100 Szczytno


• Lokal Filii mieści się na parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie.
• Do pomieszczenia prowadzi jedno wejście od strony ul. J. Lanca.
• Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
• Drzwi wejściowe są przeszklone i nie są zautomatyzowane.
• Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
• Do pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W pobliżu znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
• Z uwagi na nieprzystosowanie lokalu dla osób niepełnosprawnych udostępniamy dla naszych Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów - Książka na telefon.
• Istnieje możliwość skorzystania z tłumacz języka migowego po wcześniejszym  umówieniu się.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adrianna Trzepiota

Data wytworzenia:
22 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Adrianna Trzepiota

Data publikacji:
22 lut 2022, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Trzepiota

Data aktualizacji:
30 mar 2022, godz. 10:21